Boys Varsity Football, Girls Varsity Sideline Cheer · Varsity FB vs Bob Jones (2018-11-09, round1)