Girls Varsity Basketball · Girl’s Varsity Vs. Shades Valley 12/03/19