Boys Varsity Baseball, Varsity Baseball · Bucs Varsity Baseball Senior Day Game 1 Victory Over Austin