Boys Varsity Baseball, Varsity Baseball · Bucs Varsity Senior Day Split With Austin (Game 2)